on abans de descobrir-la
ja comences a disfrutar-la